Οικο-Λόγος

Log in
Users on-line: 1 (0 logged)

NOTE:
All the eJournals will be closed in June 2016.

READ MORE HERE ... or

https://www.facebook.com/ejournal.fiΟικο-Λόγος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη "έκδοση" της εφημερίδας μας

Χαιρετισμός από τη Διευθύντρια του σχολείου μας
Σας καλωσορίζω στην περιβαλλοντική εφημερίδα του σχολείου μας.
Η ιδέα για την έκδοση της περιβαλλοντικής εφημερίδας ξεκίνησε σαν μέρος των δραστηριοτήτων μας ως Οικολογικού σχολείου.  Επεκτάθηκε όμως σε κάτι σημαντικό και πρωτότυπο.
Αποφασίσαμε να την «εκδόσουμε» σε ηλεκτρονική μορφή για να μη σπαταλούμε χαρτί, χρησιμοποιώντας ένα νέο ηλεκτρονικό εργαλείο, το eJournal.  
Για τη δημιουργία της εφημερίδας μας εργάστηκαν καθηγητές της Πληροφορικής και της Βιολογίας καθώς και μαθητές με εργασίες τους σχετικές με περιβαλλοντικά θέματα.  
Αυτή είναι η πρώτη έκδοση της εφημερίδας μας και ευελπιστούμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες, γιατί στην εποχή που ζούμε, όπου η  περιβαλλοντική συνείδηση, αν και απαραίτητη, είναι περιορισμένη έως και ανύπαρκτη, χρειάζεται μια νέα προσέγγιση του όλου θέματος.  Είναι ανάγκη να υπάρξει ένας νέος προσανατολισμός ο οποίος θα στραφεί καθαρά σε ανθρωπιστικά πλαίσια και θα θέσει ανθρωπιστικούς στόχους, που θα αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος, γιατί προστασία του περιβάλλοντος σημαίνει προστασία της ζωής.  Όταν πεθάνει η φύση, θα εξαφανιστεί και ο άνθρωπος.  Αυτή η αυτονόητη διαπίστωση πρέπει να μας οδηγήσει στην αναθεώρηση πολλών από τις αντιλήψεις που έχουμε για τη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον.  Θα πρέπει πρωτίστως να προσφερθεί στον άνθρωπο μια παιδεία που να προσφέρει τέτοια ερεθίσματα που θα τον οδηγήσουν σε γνωριμία με τη φύση και την πολιτιστική μας παράδοση, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια σχέση αγάπης ανάμεσά τους.
Το Γυμνάσιο Λευκάρων, μέσα από την περιβαλλοντική του εφημερίδα επιθυμεί να κάνει τους μαθητές του, αλλά και όλους τους αναγνώστες της εφημερίδας του να γνωρίσουν αλλά και να αγαπήσουν τη φύση του τόπου μας.
 
Η Διευθύντρια
Κάλλη Χατζηιωσήφ

Λίγα λόγια άπό τη Μαρία Τιγγιρίδου
Ζούμε σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών.  
Από τη μια, ζούμε στην εποχή των πολυμέσων, όπου εξ΄ορισμού οι πληροφορίες μπορούν πλέον να διαδοθούν με πολλαπλούς τρόπους: ηλεκτρονικά μέσω κειμένου, εικόνας, ήχου, βίντεο, κίνησης.  Οι πληροφορίες μπορούν τώρα να διαδοθούν σε όλο τον κόσμο συγχρόνως, μέσα σε δευτερόλεπτα.  Και πρέπει να παραδεκτούμε ότι αυτή η τεχνολογία που εμείς έχουμε εφεύρει, έχει αλλάξει τη ζωή μας και, για τους περισσότερους από εμάς, την έχει κάνει πιο εύκολη και πιο ενδιαφέρουσα.  Μας έχει κάνει να νιώσουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον όρια στο τι μπορούμε να κάνουμε...
Από την άλλη, ζούμε στην εποχή των περιβαλλοντικών αλλαγών.  Αλλαγών που ξεκίνησαν να συντελούνται δεκαετίες πριν, αλλά άρχισαν να εκδηλώνονται πρόσφατα με πολλαπλούς τρόπους:  με ακραία καιρικά φαινόμενα, με τη μείωση της βιοποικιλότητας, την έλλειψη και τη ρύπανση του νερού και άλλων φυσικών πόρων, το λιώσιμο των πάγων, την τρύπα του όζοντος.  Τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι πλέον τόσα πολλά που οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο πλανήτης μας έχει φτάσει στην 11η ώρα του.  Και πρέπει να παραδεκτούμε ότι οι περιβαλλοντικές αλλαγές που εμείς οι ίδιοι έχουμε προκαλέσει, έχουν αλλάξει τη ζωή μας και, για όλο και περισσότερους από εμάς, την έχουν κάνει πιο δύσκολη και πιο πεζή.  Μας έχει κάνει να νιώσουμε ότι επιτέλους υπάρχουν όρια στο τι μπορούμε να κάνουμε...
Το σχολείο μας, έχοντας επίγνωση τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών αυτών αλλαγών, αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση της περιβαλλοντικής του εφημερίδας, σε ηλεκτρονική μορφή.  
Έτσι οι πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά θέματα, που μας απασχολούν όλους, θα διαδίδονται γρήγορα και εύκολα σε όποιον ενδιαφέρεται, με την ελάχιστη κατανάλωση χαρτιού.  
Επιθυμία μας είναι να εκμεταλλευτούμε τη σύγχρονη τεχνολογία για να μιλήσουμε για τα σύγχρονα οικολογικά προβλήματα.  Και συγχρόνως, με τη βοήθεια της τεχνολογίας αυτής, να διαδόσουμε την εφημερίδα μας με σεβασμό προς το περιβάλλον.  

Η εφημερίδα μας υπάρχει στα ελληνικά και στα αγγλικά.  
Για να διαβάσετε την ελληνική έκδοση μπορείτε να πατήσετε στο φάκελο Eco-logos (Greek) (πιο κάτω δεξιά)
Για να διαβάσετε την αγγλική έκδοση μπορείτε να πατήσετε στο φάκελο Eco-logos (English) (πιο κάτω δεξιά)

Μαρία Τιγγιρίδου (Βιολόγος)
Συντονίστρια προγράμματος Οικολογικών Σχολείων Γυμνασίου Λευκάρων

LEFKARA GYMNASIUM ENVIRONMENTAL NEWSPAPER

Welcome to the first edition of our news-"paper"

A welcome note from our school's Principal
Welcome to our school’s environmental newspaper.
The initial idea for the creation of an environmental newspaper was considered in order to complete a recommendation for the activities of the Ecological Schools program.  In the process, however, it evolved into something bigger and innovative. We decided to “publish” our newspaper in electronic form, so that paper was conserved, by using a new electronic tool called eJournal.
For the creation of the newspaper there was collaboration between the Information Technology and the Biology teachers as well as the students with their work on environmental issues.  
This is the first issue of our newspaper but we hope that more will soon follow, as this is a time when ecological conscience, even though essential, is very little and at times non existent.  It is evident that a new approach is needed.  There is a need for new direction towards a purely humanitarian approach and setting goals aiming at the protection of the environment, since protection of the environment means protection of life itself.  If nature dies, so will the human race.  This obvious realization must lead us to revise many of the standing beliefs about our relation to the natural environment.  We must firstly offer an education that will motivate people to rediscover nature as well as our cultural heritage, so that a new loving relationship is formed between them.
In conclusion, it is our hope that this newspaper will help our students, as well as everyone else who reads it, to get to know and subsequently love the nature of our country.
 
Lefkara Gymnasium Principal
Kalli Hadjiosif
A few words by Maria Tingiridou
We live in a time of rapid changes.  
On one hand we live in the multimedia era, whereby definition information can now be transmitted in multiple ways: electronically through text, picture, sound, video, animation. Information can currently be spread worldwide within seconds.  And we have to admit that this technology, that we have invented, has changed our lives and, for most of us, it has made them easier and more interesting.  It has made us feel that from now on there are no limits to what we can do…
On the other hand, we live in the era of environmental changes.  Changes that have began decades ago, but have started manifesting themselves lately in multiple ways: with extreme weather phenomena, with the extinction of biodiversity, the shortage and pollution of water and other natural resources, the melting of glaciers, the ozone layer hole. There are so many environmental problems that scientists are warning that our planet has reached its 11th hour.  
And we have to admit that the environmental change, that we have caused, has changed our lives, and for most of us, has made them more difficult and more tedious.  It has made us feel that finally there are limits to what we can do…
Our school is aware of the positive, as well as the negative changes that are taking place, and therefore has decided to publish its own environmental issues newspaper, in electronic format.
This way information on environmental issues, that we are all concerned with, will be transmitted fast and painlessly to anyone who’s interested, with the least possible paper utilization.
We aim to take advantage of the latest technology in order to speak out about current ecological matters.  And at the same time, through this technology, we aim to widely spread our newspaper, while at the same time respecting the environment.  

Our newspaper is published both in greek and english.  
If you want to read the english version, click on the folder Eco-logos (English), below on your right.  
If you want to read the greek version, click on the folder Eco-logos (Greek), below on your right.  

Maria Tingiridou (Biology teacher)
Eco Schools program coordinator Lefkara Gymnasium

Θάλασσα Θάλασσα
11/15/09, Maria Tingiridou
Νεκροταφεία αυ Νεκροταφεία αυ
05/17/09, Maria Tingiridou
Συνέντευξη με τ Συνέντευξη με τ
03/22/09, Maria Tingiridou
Εκδρομή στο Ακρ Εκδρομή στο Ακρ
03/17/09, Maria Tingiridou
Γιορτή του Δέντ Γιορτή του Δέντ
03/04/09, Maria Tingiridou
Αιολική Ενέργε Αιολική Ενέργε
03/04/09, Maria Tingiridou
Πριν και μετά... Πριν και μετά...
02/28/09, Maria Tingiridou
Φωτοβολταϊκά σ Φωτοβολταϊκά σ
02/28/09, Maria Tingiridou
Here you can evaluate our eJournal.
We've had 51 evaluators and our rating is .
< May 2016 >
Wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
17       1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31      
Impressio eJournal © 2016 Οικο-Λόγος Switch to Library level